Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hòa không khí và thông gió, trạm biến áp và đường dây, máy phát điện) –

Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hòa không khí và thông gió, trạm biến áp và đường dây, máy phát điện) –

06
Quý 2/2010
22 tháng
Giá gói thầu:
 • 44.241.955.026 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang