Gói thầu: Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt đường dây 22kV và trạm biến áp (dự kiến 750KVA) – Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

Gói thầu: Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt đường dây 22kV và trạm biến áp (dự kiến 750KVA) – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

11
Quý 4/2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.319.822.268 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang