Gói thầu: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hòan thành – Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

Gói thầu: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hòan thành – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

14
Quý 3/2012
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 132.702.886 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang