Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Xây dựng công viên phường 14 và phường 17

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công viên phường 14 và phường 17

05
02 ngày
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.776.398 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công viên phường 14 và phường 17