Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt tuyến ống nhánh D< hoặc =50mm và lắp đặt các cụm đồng hồ. - xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt tuyến ống nhánh D< hoặc =50mm và lắp đặt các cụm đồng hồ. – Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt

Gói thầu số 02
Quý III/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2567100000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Quang Hưng huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên