Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu số 01 và 02 – xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Quang Hưng huyện Phù Cừ

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu số 01 và 02 – Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Quang Hưng huyện Phù Cừ

Gói thầu số 06
Từ khi lập hồ sơ mời thầu
Theo thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu
Giá gói thầu:
 • 22100000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Quang Hưng huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên