Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 904/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 12/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 904/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 12/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 43.110.727.445(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A (3 gói thầu)


  Dự án đã được Ủy ban nhân dân quận 4 phê duyệt tại quyết định số 349/QĐ-UBND-TH ngày 11/6/2008. Sau đó, dự án điều chỉnh được Ủy ban nhân dân quận 4 phê duyệt tại quyết định số 904/QĐ-UBND-TH ngày 12/11/2008.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp công trình
 • 33.744.219.671 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 540 ngày
  02 Chi phí giám sát thi công xây dựng
 • 618.627.522 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 540 ngày
  03 Thiết bị trường học
 • 2.664.016.460 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 1
  Ngày xuất bản 01/01/2009