Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây dựng – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A

Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A

02
Quý I năm 2009
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 618.627.522 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A