Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng 02 nhà kho, 02 nhà xưởng sản xuất (trừ phần kết cấu thép) và các hạng mục phụ trợ.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng 02 nhà kho, 02 nhà xưởng sản xuất (trừ phần kết cấu thép) và các hạng mục phụ trợ.

Tên dự án:Trung tâm In-Phát hành sách Giáo dục-Nhà xuất bản Giáo dục
Tên gói thầu:Thi công xây dựng 02 nhà kho, 02 nhà xưởng sản xuất (trừ phần kết cấu thép) và các hạng mục phụ trợ.
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Quản trị – Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội. Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại 04-35121608. Số Fax 04-35121603
20/11/2008 đến 26/11/2008
1.000.000 (VND)
26/11/2008 14:00
26/11/2008 14:00