Gói thầu: Thiết bị trường học – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A

Gói thầu: Thiết bị trường học – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A

03
Quý IV năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.664.016.460 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Khánh Hội A