Cung cấp thuốc năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2009, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2169/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình phước
Số hiệu: 2169
Ngày ban hành: 13/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2009 (3 gói thầu)


  Chào hàng cạnh tranh đối với các thuốc không trúng thầu
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  836 cung cấp thuốc tân dược năm 2008
 • 7.500.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển trong quý 1 năm 2009Trọn gói từ khi có kết quả đấu thầu đến hết năm 2009
  824 cung cấp thuốc thành phẩm đông y
 • 1.000.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển trong quý 1 năm 2009Trọn gói đến hết năm 2009
  835 cung cấp vắc sinh, sinh phẩm
 • 500.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển trong quý 1 năm 2009Trọn gói đến hết năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 1
  Ngày xuất bản 01/01/2009