Gói thầu: cung cấp thuốc thành phẩm đông y – Cung cấp thuốc năm 2009

Gói thầu: cung cấp thuốc thành phẩm đông y – Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2009

824
trong quý 1 năm 2009
đến hết năm 2009
Giá gói thầu:
 • 1.000.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2009