Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Tên dự án:Xây dựng mới cầu ông Cộ trên ĐT 744
Tên gói thầu:Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo thời gian
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Giao thông – Sở Giao thông Vận tải Bình Dương ; Địa chỉ: đường 30/4 phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương ; Điện thoại: 0650.3835836 ; Fax: 0650.3811765, 3824300
24/11/2008 đến 10/12/2008
1.000.000 (VND)
10/12/2008 08:30
10/12/2008 08:30