Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Châu Thành
Số hiệu: số 9341/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Châu Thành
Số hiệu: số 9457/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Viện trợ , Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.359.310.930(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 4.858.377 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng
 • 43.268.779 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 37.288.668 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 11.768.354 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  3.652.916 Bảo hiểm
 • 3.652.916 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  6 Thi công xây dựng đường vành Đai Ấp Bắc xã Điềm Hy, đường đan kênh Kháng Chiến xã long Hưng, đường đan Bờ Trúc xã Bình Trưng
 • 1.826.457.558 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 1
  Ngày xuất bản 01/01/2009