Gói thầu: Quản lý dự án – Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

3
Quý I/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 37.288.668 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn