Gói thầu: Bảo hiểm – Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

3.652.916
Quý I/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 3.652.916 (VND)
 • [‘Vi\xe1\xbb\x87n tr\xe1\xbb\xa3\r’, ‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn