Thử tải tĩnh cọc

Kế hoạch đấu thầu: Thử tải tĩnh cọc, Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng, an ninh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở kế hoạch và đầu tư
Số hiệu: 55/QĐ-KHĐT-TH
Ngày ban hành: 28/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM
Số hiệu: 237/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 22/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.539.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thử tải tĩnh cọc (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  07 Thử tải tĩnh cọc
 • 43.858.815 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009 Theo đơn giá 15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 262
  Ngày xuất bản 31/12/2008