Lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Thượng KonTum.

Kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Thượng KonTum. Dự án nhóm A, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Số hiệu: Số 110/2007/QĐ-TTg;
Ngày ban hành: 18/07/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh
Số hiệu: Số 330/2008/Q Đ-VSHPC-H ĐQT
Ngày ban hành: 06/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.767.276.633.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu năm 2008, Dự án thủy điện Thượng KonTum. (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TKT-7-8-9 Thi công xây dựng Đường vào công trình đầu mối (ĐT676)
 • 48.500.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3 v\xc3\xa0 v\xe1\xbb\x91n vay t\xc3\xadn d\xe1\xbb\xa5ng\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 18/12/2008 đến ngày 09/01/2009Theo đơn giá 210 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 262
  Ngày xuất bản 31/12/2008