Tường rào khu đất số 111/1203 đường Lê Đức Thọ phường 13 quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Tường rào khu đất số 111/1203 đường Lê Đức Thọ phường 13 quận Gò Vấp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND quận Gò Vấp
Số hiệu:5532/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND quận Gò Vấp TP HCM
Số hiệu:5532/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1627220232(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tường rào khu đất số 111/1203 đường Lê Đức Thọ phường 13 quận Gò Vấp (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Xây lắp
 • 1483249043 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểntháng 12Theo đơn giá 03 tháng
  02Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 35186779 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểntháng 12Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  03Tư vấn lập HS lựa chọn nhà thầu Thi công
 • 5037173 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểntháng 12Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  04Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD
 • 12315372 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểntháng 12Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  05Bảo hiểm công trình
 • 3083983 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểntháng 12Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  06Kiểm toán
 • 8852705 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 12Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:262
  Ngày xuất bản31/12/2008