Thông báo mời thầu gói thầu: Phần mềm và dịch vụ

Thông báo mời thầu gói thầu: Phần mềm và dịch vụ

Tên dự án:Trang bị phần mềm quản lý công tác đầu tư xây dựng cho Viễn thông TP.HCM
Tên gói thầu:Phần mềm và dịch vụ
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Viễn thông TP.HCM – 125 Hai bà Trưng, Q.1, TP.HCM – ĐT: 08-38235598, Fax: 08-38233127
10/11/2008 đến 25/11/2008
0 (VND)
25/11/2008 09:30
25/11/2008 09:30