Đấu thầu ngành Thuỷ lợi năm 2009

Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu, Dự án nhóm B, ngành Thuỷ lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu: 3404/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu: 02/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 02/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 60.814.294.000(VND)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu (4 gói thầu)

Số hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
01 Sửa chữa, đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ hồ Khuôn Thắm
  • 7.898.000.000 (VND)

Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009 Theo đơn giá 12 tháng
02 Khoan phụt chống thấm đập đất hồ Khuôn Thắm
  • 3.000.000.000 (VND)

Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009 Theo đơn giá 6 tháng
03 Bảo hiểm công trình hồ Khuôn Thắm
  • 71.000.000 (VND)

Ngân sách Nhà nước
Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009 Trọn gói theo tiến độ xây lắp
04 Xử lý mối hồ Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng
  • 650.000.000 (VND)

Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2009 Trọn gói 60 ngày

Thông tin xuất bản
Số xuất bản: 6
Ngày xuất bản 06/01/2009