Các gói thầu lựa chọn tư vấn

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn, Dự án nhóm B, ngành Thuỷ lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu: 3404/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu: 3096/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 31/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 60.814.294.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập đề cương, hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, thiết kê BVTC-TDT
 • 16.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 10 ngày
  2 Khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT hồ chứa nước Khuôn Thắm
 • 495.735.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 20 ngày
  3 Khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT các hồ chứa nước Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng
 • 1.699.013.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 60 ngày
  4 Khảo sát, thăm rò mối các hồ chứa nước Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng
 • 40.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 20 ngày
  6 Lập hồ sơ mời thầu xây lắp
 • 55.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 10 ngày
  7 Rà phá bom, mìn, vật nổ
 • 400.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 6
  Ngày xuất bản 06/01/2009