Gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT các hồ chứa nước Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng – các gói thầu lựa chọn tư vấn

Gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT các hồ chứa nước Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn

3
Quý I năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.699.013.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn