Gói thầu: Khảo sát, thăm rò mối các hồ chứa nước Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng – các gói thầu lựa chọn tư vấn

Gói thầu: Khảo sát, thăm rò mối các hồ chứa nước Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn

4
Quý I năm 2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 40.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn