Gói thầu: Rà phá bom, mìn, vật nổ – các gói thầu lựa chọn tư vấn

Gói thầu: Rà phá bom, mìn, vật nổ – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn

7
Quý I năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 400.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn tư vấn