Mời chào hàng mua sắm và cung cấp thiết bị bàn ghế học sinh

Sở Giáo dục và Ðào tạo Cần Thơ thông báo mời thầu mua sắm và cung cấp thiết bị bàn ghế học sinh theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Ðịa điểm phát hành HSYC: Sở Giáo dục và Ðào tạo Cần Thơ, số 39 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sở Giáo dục và Ðào tạo Cần Thơ thông báo mời thầu mua sắm và cung cấp thiết bị bàn ghế học sinh theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 11-11 đến 14-11-2008.

Ðịa điểm phát hành HSYC: Sở Giáo dục và Ðào tạo Cần Thơ, số 39 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ðiện thoại và fax: 0710-3731824.

Giá bán một bộ HSYC: 500.000 đồng.

Hạn chót nhận báo giá: 9 giờ ngày 14-11-2008.