Gói thầu: Máy dập ty ô – Thiết bị thi công công trình thuỷ điện Xêkamản 1

Gói thầu: Máy dập ty ô – Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thi công công trình thuỷ điện Xêkamản 1

Số 4
Quý 1 năm 2009
Một tháng
Giá gói thầu:
 • 200.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3 v\xc3\xa0 v\xe1\xbb\x91n vay t\xc3\xadn d\xe1\xbb\xa5ng\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thi công công trình thuỷ điện Xêkamản 1