Đường Lê Quý Đôn, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Đường, cây xanh, cống thoát nước mưa và chiếu sáng công cộng.

Kế hoạch đấu thầu: Đường Lê Quý Đôn, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Đường, cây xanh, cống thoát nước mưa và chiếu sáng công cộng. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang
Số hiệu: 1727/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang
Số hiệu: 2856/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.472.162.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Lê Quý Đôn, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Đường, cây xanh, cống thoát nước mưa và chiếu sáng công cộng. (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đường Lê Quý Đôn, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Đường, cây xanh, cống thoát nước mưa, và chiếu sáng công cộng
 • 7.846.364.000 (USD)
 •  (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển ngày 03 tháng 02 năm 2009Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 6
  Ngày xuất bản 06/01/2009