Gói thầu: Tư vấn giám sát công trình – Chung cư B2 & khối liên thông B1,B2 – Khu chung cư cao tầng đường Nguyễn Văn Trỗi

Gói thầu: Tư vấn giám sát công trình – Kế hoạch đấu thầu: Chung cư B2 & khối liên thông B1,B2 – Khu chung cư cao tầng đường Nguyễn Văn Trỗi

5
Năm 2008-2009
660 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.130.915.689 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3 v\xc3\xa0 v\xe1\xbb\x91n vay t\xc3\xadn d\xe1\xbb\xa5ng\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chung cư B2 & khối liên thông B1,B2 – Khu chung cư cao tầng đường Nguyễn Văn Trỗi