Thông báo mời gọi đầu tư Khu đất là sân bóng đá tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận mời gọi tất cả các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu và có năng lực tài chính tham gia đầu tư vào Khu đất là sân bóng đá tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận mời gọi tất cả các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu và có năng lực tài chính tham gia đầu tư vào Khu đất là sân bóng đá tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Khu đất rộng hơn 8.479 m2, sử dụng làm dịch vụ thương mại, không hạn chế chiều cao công trình xây dựng.

Thời gian sử dụng khu đất này trong 50 năm, bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Ðơn giá giao quyền sử dụng đất: 1.630.000 đồng/m2.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án trên có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận – Dãy nhà liên kế IK Khu dân cư Kênh Bàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận – điện thoại 062.3739313. Ðây cũng là địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, hạn chót đến ngày 26-11-2008.