Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Thành Phố Huế
Số hiệu: 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Huế
Số hiệu: 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.851.461.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2 (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khảo sát địa chất, địa hình
 • 134.243.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển đã thực hiệnTrọn gói đã thực hiện
  02 Khảo sát chất lượng hiện trạng
 • 10.723.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển đã thực hiệnTrọn gói đã thực hiện
  03 Lập dự án và thiết kế kỹ thuật
 • 222.495.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển đã thực hiệnTrọn gói đã thực hiện
  04 Toàn bộ phần xây lắp của dự án
 • 6.328.359.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 180 ngày
  05 Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 52.544.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm theo hợp đồng
  06 Bảo hiểm công trình
 • 19.003.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói theo hợp đồng
  07 Quản lý dự án và giám sát thi công
 • 294.626.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 7
  Ngày xuất bản 09/01/2009