Gói thầu: Khảo sát chất lượng hiện trạng – Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

Gói thầu: Khảo sát chất lượng hiện trạng – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

02
đã thực hiện
đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 10.723.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2