Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án – Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

04
năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.328.359.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2