Gói thầu: Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

Gói thầu: Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2

05
năm 2009
theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 52.544.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng GĐ2