Gói thầu: Gói thầu số 20: Thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường

Gói thầu: Gói thầu số 20: Thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường

TTHSTK.20
Quý I/2009
Theo tiến độ gói thầu Khảo sát Thiết kế
Giá gói thầu:
 • 600.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh