Đấu thầu rộng rãi gói thầu In lịch năm 2009 Viễn thông Quảng Nam.

Viễn thông Quảng Nam có nhu cầu đấu thầu rộng rãi gói thầu: “In lịch năm 2009” để tặng khách hàng; Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 10-11 đến hết ngày 19-11-2008 (trong giờ hành chính); Các đơn vị, nhà thầu trong nước có đầy đủ năng lực tham gia, đăng ký mua hồ sơ dự thầu với giá 100.000 đồng/bộ.

Viễn thông Quảng Nam có nhu cầu đấu thầu rộng rãi gói thầu: “In lịch năm 2009” để tặng khách hàng;

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 10-11 đến hết ngày 19-11-2008 (trong giờ hành chính);

Các đơn vị, nhà thầu trong nước có đầy đủ năng lực tham gia, đăng ký mua hồ sơ dự thầu với giá 100.000 đồng/bộ.

Ðịa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Viễn thông Quảng Nam.

Số 01 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ðiện thoại: 0510.3812155; 3828888; Fax: 0510.3812000.