Gói thầu: Gói thầu số 25: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYNB4, CYSG1,

Gói thầu: Gói thầu số 25: Khảo sát thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang các gói thầu xây lắp: CYNB4, CYSG1,

DCTTTH.25
Quý III-IV/2009
Theo tiến độ gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 968.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh