Xây dựng mới Trụ sở Công an phường 8, quận 4

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trụ sở Công an phường 8, quận 4, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 1116/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 26/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 1116/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 26/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.243.756.667(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trụ sở Công an phường 8, quận 4 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng
 • 1.604.436.468 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 7
  Ngày xuất bản 09/01/2009