Phần xây lắp

Kế hoạch đấu thầu: Phần xây lắp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 6384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 6384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 52.677.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phần xây lắp (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  15 Phần xây lắp
 • 35.422.250.325 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I,II năm 2009Theo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 15/01/2009