Gói thầu NM-16

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu NM-16

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 621031000004
Ngày ban hành: 25/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức
Số hiệu: 03/QĐ-NM-HĐQT
Ngày ban hành: 15/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.054.741.250.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu NM-16 (01 gói thầu)


  – Tên gói thầu: Gói thầu NM16 – Cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thủy điện (cơ khí thủy lực) Dự án Thủy điện Nậm Mức – tỉnh Điện Biên. – Giá gói thầu: 114.594.493.896 tỷ – Nguồn vốn: vay tín dụng – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi Quốc tế – Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ – Thời gian tổ chức đấu thầu: từ 8 giờ 00, ngày 23 tháng 01 năm 2009 đến trước 10 giờ 00, ngày 23 tháng 03 năm 2009 – Hình thức hợp đồng: Điều chỉnh giá – Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  NM16 Gói thầu NM16-Cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thủy điện (cơ khí thủy lực)
 • 114.594.493.896 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Từ 8 giờ 00, ngày 23 tháng 01 năm 2009 đến trước 10 giờ 00, ngày 23 tháng 03 năm 2009Theo đơn giá 22 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 15/01/2009