Xây dựng các trường TH thuộc huyện Vĩnh Hưng

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các trường TH thuộc huyện Vĩnh Hưng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở KH&ĐT Long An
Số hiệu: số 06/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở KHĐT Long An
Số hiệu: Số: 06/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.498.967.710(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các trường TH thuộc huyện Vĩnh Hưng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Số 04 Xây dụng các trường TH thuộc huyện Vĩnh Hưng
 • 1.498.967.710 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2 năm 2009Trọn gói 100 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • QĐ_06 Size 3.76 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2009