Xây dựng các trường TH thuộc huyện Tân Thạnh

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các trường TH thuộc huyện Tân Thạnh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở KH&ĐT Long An
Số hiệu: số: 07/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở KH&ĐT
Số hiệu: số 07/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.569.810.879(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các trường TH thuộc huyện Tân Thạnh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 03 Xây dựng các truờng TH thuộc huyện Tân Thạnh
 • 2.569.810.879 (VND)
 •  (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2 năm 2009Trọn gói 100 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • QD_07 Size 3.89 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2009