các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu:3018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu:3758/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 43875114000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (08 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thi công nền, móng, mặt đường và công trình kỹ thuật trên tuyến đoạn Km0+00-Km7+00
 • 11378572000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo đơn giá 15 tháng kể từ ngày khởi công
  02Thi công nền, móng, mặt đường và công trình kỹ thuật trên tuyến đoạn Km7+00-Km15+00
 • 9602181000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnKhi có kế hoạch vốnTheo đơn giá Hoàn thành công trình trước 14 tháng kể từ ngày khởi công
  03Xây dựng cầu Hồ Hố tại Km9+725,5
 • 5480140000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển8 giờ 45 phút ngày 10/02/2008Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  04Thi công 02 tràn liên hợp tại Km2+984 và Km6+368
 • 3927246000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển8 giờ 45 phút ngày 10/02/2009Theo đơn giá 10 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  05Thi công 02 cầu tràn liên hợp tại Km8+345,5 và Km13+483,5
 • 5305177000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển8 giờ 45 phút ngày 10/02/2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày khởi công
  06Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01 và gói thầu số 02 thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
 • 361937000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnKhi tổ chức đấu thầu gói thầu số 01 và 02Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công gói thầu
  07Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 03; 04 và 05 thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
 • 283172000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 12 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công gói thầu
  08Rà phá bom mìn công trình công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
 • 500000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 12/2008Theo đơn giá 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:10
  Ngày xuất bản14/01/2009