Trụ sở làm việc, Nhà khách Hạt phúc kiểm lâm sản km 45 huyện Mộc Châu.

Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La mời thầu : – Tên gói thầu : (Gói thầu số 01) Xây lắp Nhà làm việc 2 tầng; Nhà ở cán bộ 1 tầng; Nhà ăn+bếp; Nhà tạm giữ phương tiện; Nhà vệ sinh; Sân, cổng, tường rào; Điện ngoài nhà; San nền, rãnh thoát nước. – Tên dự án: Trụ sở làm việc, Nhà khách Hạt phúc kiểm lâm sản km 45 huyện Mộc Châu.THÔNG BÁO MỜI THẦU

          – Tên bên mời thầu: Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La

          – Tên gói thầu : (Gói thầu số 01) Xây lắp Nhà làm việc 2 tầng; Nhà ở cán bộ 1 tầng; Nhà ăn+bếp; Nhà tạm giữ phương tiện; Nhà vệ sinh; Sân, cổng, tường rào; Điện ngoài nhà; San nền, rãnh thoát nước.

– Tên dự án: Trụ sở làm việc, Nhà khách Hạt phúc kiểm lâm sản km 45 huyện Mộc Châu.

          – Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

          – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

          – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ đến 17 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2008

          – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La, Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223.859.742; Fax: 0223.859.742

          – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0 đồng.

          – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La, Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223.859.742; Fax: 0223.859.742

          – Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2008

          – Bảo đảm dự thầu: 60.000.000,0 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng) Bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng nhà nước.

          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h30 ngày 25 tháng 11 năm 2008 (giờ Việt Nam), tại Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La; Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.

Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thành phố Sơn La, ngày 12 tháng 11 năm 2008

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH DD-CN

Đăng tin thông báo mời thầu trực tiếp qua email và Fax ngày 12/11/2008 tới Thongtindauthau.com