Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01 và gói thầu số 02 thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh – các gói thầu thuộc

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01 và gói thầu số 02 thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc

06
Khi tổ chức đấu thầu gói thầu số 01 và 02
Theo thời gian thi công gói thầu
Giá gói thầu:
 • 361937000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh