Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 03; 04 và 05 thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh – các gói thầu thuộc công trì

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 03; 04 và 05 thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trì

07
Tháng 12 năm 2008
Theo thời gian thi công gói thầu
Giá gói thầu:
 • 283172000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh