Gói thầu: Rà phá bom mìn công trình công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh – các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ T

Gói thầu: Rà phá bom mìn công trình công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ T

08
Tháng 12/2008
40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 500000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh