Tư vấn thiết kế, đấu thầu và giám sát thực hiện hạng mục: Cung cấp thiết bị công nghệ truyền thông cho Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn thiết kế, đấu thầu và giám sát thực hiện hạng mục: Cung cấp thiết bị công nghệ truyền thông cho Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:1636/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành:31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:1824/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành:08/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 499422168000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn thiết kế, đấu thầu và giám sát thực hiện hạng mục: Cung cấp thiết bị công nghệ truyền thông cho Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Tư vấnTư vấn thiết kế, đấu thầu và giám sát thực hiện hạng mục: Cung cấp thiết bị công nghệ truyền thông cho Trung tâm truyền thông đa phương tiện
 • 500.000 (USD)
 • 1.379.450.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu hạn chế , Quốc tế, Không sơ tuyểntừ 12/2008 đến 02/2009Trọn gói 2009-2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:10
  Ngày xuất bản14/01/2009