Gói thầu: Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Đài tưởng niệm – Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Đài tưởng niệm – Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

2
Quý I/2009
không vượt quá ngày 30/11/2009
Giá gói thầu:
 • 4.600.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang