Xây dựng mới nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng mới nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Tên dự án: Xây mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm đồng.

Tên dự án:Xây mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm đồng.
Tên gói thầu:Xây dựng mới nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.
Nguồn vốn:Vốn tự có
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, 23 Huỳnh Thúc Kháng, Đà lạt, Lâm Đồng, 063.3.827.558, Fax 063.3.835.560
01/12/2008 đến 16/12/2008
1.000.000 (VND)
16/12/2008 09:00
16/12/2008 09:00